News

 

News from 16.05.2012.

Участие на ученици от ПМГ в Дванадесетата Ученическа секция, в рамките на XLI Пролетна конференция на СМБ


Page: 1

Print MS Word document
Increase text size Decrease text size Normal text size


Дванадесетата Ученическата секция се проведе от 9
до 12 април 2012г. в хотел “Самоков”,курорт Боровец,в рамките на XLI Пролетна конференция на СМБ.
В Ученическата секция (УС’12) участват ученици от 8 до 12 клас от всички училища в страната.

Допуснатите за участие в УС’12 и с грамоти за Много добро представяне са следните проекти на ученици от ПМГ:
- проект по ИТ на Петър и Мирослав Димитрови от 8а клас - уеб сайт на тема "Земните съкровища и минерали" -
Linkhttp://stones-minerals.pmg-blg.com/, с ръководител Спаска Ангелова;

- проект по математика на Анна Николова и Мария Лазарова от 11д клас на тема: Аналогии на някои свойства и теореми от планиметрията в стереометрията, с ръководител Нина Кавалджиева.


Aвтор: Спаска Ангелова - Учител В ПМГPage: 1
›› The news is seen: 99348 пъти


›› Comments of the news: 230


:: see the comments ::
:: back to the news ::


Send a comment


Name :Code :    Insert the security code on the image. If you cannot see the code please click on "Refresh" or connect to the administrator. Refresh - презареди кода.