News

 

News from 17.05.2012.

Участие и отлично представяне на ученици от ПМГ в „Аз мога – тук и сега“ състезание по Информационни Технологии и визуални изкуства за ученици от 8 до 12 клас 20-22 април 2012 година, гр. Девин


Page: 1

Print MS Word document
Increase text size Decrease text size Normal text size


Състезанието по Информационни Технологии и Визуални Изкуства „Аз мога – тук и сега” е насочено към всички ученици от 8 до 12 клас, които имат изявен интерес, както към Информационните Технологии, така и притежават творчески заложби и умения в сферата на Визуалните Изкуства.
"Компютърна презентация", "Фотография", "Видео клип", "Графичен дизайн", "Ре-дизайн на уеб-сайтове" са петте направления, в които се състезават участниците, като работят на място по задания, поставени от журито и обявени в състезателния ден.
Журито обявява в състезателният ден критериите, по които ще избере 10-те най-добри реализирани проекта.

Категория "Видеоклип"
Участниците работиха над кратък рекламен видеоклип за Хотелски комплекс „Исмена” – гр. Девин.

"Графичен дизайн"
Участниците изработваха визитка и лого на състезанието „Аз мога - тук и сега”.

"Фотография"
Учениците заснеха и обработваха на място фотографии от гр. Девин.

"Ре-дизайн на уеб-сайтове"
Участниците преработваха (re-design) начална страница (index) и една вътрешна страница (inside page) от съществуващ уеб-сайт на омбудсмана на България. Процеса на преработване на уеб-сайта е по отношение графичната рамка и концепция, оптимизиране на изходящия (outsource) код и валидирането му по стандартите на World Wide Web Consortium - W3C (w3.org).

В четирите категории, в които участваха ученици от ПМГ имаме класирани участници в топ 10 и това са:

Категория „Видеоклип” – Костадин Самарджиев -11 в клас – ІІІ-то място;
Категория „Графичен дизайн” – Петър Димитров – 8а клас – Х–то място;
Категория „Редизайн на уеб сайт” – Християн Япраков”- 8а клас –Х-то място;
Категория „Фотография” – Радостина Панчева -11е клас– ІХ-то място.

Достойно се представиха и останалите участници – Андри Иванов – 11в клас, Константин Петров – 8а клас, Мирослав Димитров – 8а клас, Силвия Давидкова – 11е клас и Стефан Стойов от 11в клас.


Автор:Спаска Ангелова - Учител В ПМГ (Linkteacher)


Page: 1
›› The news is seen: 80784 пъти


›› Comments of the news: 146


:: see the comments ::
:: back to the news ::


Send a comment


Name :Code :    Insert the security code on the image. If you cannot see the code please click on "Refresh" or connect to the administrator. Refresh - презареди кода.