News

 

News from 17.05.2012.

Участие и отлично представяне на ученици от ПМГ в Х-та олимпиада по Информационни технологии 11-13 май 2012.


Page: 1

Print MS Word document
Increase text size Decrease text size Normal text size


На националния кръг на олимпиадата по ИТ бяха допуснати 8 проекта на 11 ученици от ПМГ.

Състезателна група 5 – 8 клас

Категория Мултимедия:
Елена Тупарова – проект „Музикална Европа” – III-то място в общото класиране с оценка Отличен (6) и 5-то място в категорията;

Мартин Дамянов – проект „Занимателна география” – XV-то място в общото класиране с оценка Отличен (5.50) и 11-то място в категорията.

Категория Уеб сайт:

Петър Димитров – проект „Земни съкровища и минерали” – V-то място в общото класиране с оценка Отличен (6) и 4-то място в категорията;

Мирослав Димитров – проект „Земни съкровища и минерали” – Х-то място в общото класиране с оценка Отличен (5,75) и 4-то място в категорията;

Християн Япраков – проект „Гръцка митология” – VII-мо място в общото класиране с оценка Отличен (6) и 8-мо място в категорията;

Константин Петров – проект „Гръцка митология” – ХII-то място в общото класиране с оценка Отличен (5,75) и 8-мо място в категорията;

Бояна Ангелова - проект „Аз съм българче” – ХХI-во място в общото класиране с оценка Мн. добър (5,25) и 1-во място в категорията.

Състезателна група 9 – 12 клас

Категория Мултимедийни приложения:

Костадин Самарджиев – проект „Историята на Мария” – XIX-то място в общото класиране с оценка Мн. добър (5,25) и 13-то място в категорията;

Андри Иванов – проект „Историята на Мария” – XXIII-то място в общото класиране с оценка Мн. добър (5) и 13-то място в категорията.

Категория Приложни програми:

Димитрина Златкова – проект „Земя на знанието” – XI-то място в общото класиране с оценка Отличен (5,75) и 9-то място в категорията.


Категория Интернет приложения:

Здравко Андонов – проект „Viridian RSS Reader” – XIV-то място в общото класиране с оценка Отличен (5,50) и 9-то място в категорията.

Ръководители на проектите на учениците са учителите Спаска Ангелова и Христина Василева - учители по информатика и ИТ.

Автор: Спаска Ангелова и Христина Василева - Учители В ПМГ (Linkteacher)


Page: 1
›› The news is seen: 73393 пъти


›› Comments of the news: 106


:: see the comments ::
:: back to the news ::


Send a comment


Name :Code :    Insert the security code on the image. If you cannot see the code please click on "Refresh" or connect to the administrator. Refresh - презареди кода.