История

 

История

През 1972 година по предложение на ОНС-Благоевград МНП разрешава прием чрез конкурсен изпит по математика на 3 паралелки 8 клас с разширено изучаване на математика към ПГ”Кирил и Методий”. Така се поставя началото на бъдещата Математическа гимназия.

1973/1974 учебна година – отправна точка, от която колектив от 6 паралелки със 169 ученици, 11 преподаватели и директор Тодор Чимев (до 1989г.) поставят здрави основи, върху които се изграждат успехите на Математическа гимназия.

На 7 ноември 1974 година с указ на Държавния съвет гимназията приема за свой патрон името на руския учен и конструктор основоположник на практическата космонавтика в света- Сергей Павлович Корольов.

През учебната 1975/1976г. в гимназията се учат 365 ученици в 13 паралелки: 8 клас- 3 паралелки; 9 клас- 4; 10 клас- 3; 11 клас- 3.

Гимназията се разширява с една паралелка профил физика през 1984/1985г.

През 1988г. се приемат 2 паралелки от 6 клас и се въвежда подготвителен клас с разширено изучаване на английски език.

Директор- Виктор Асийски(1989-1995)

През 1990г. са разкрити по една паралелка профили химия и биология.

Гимназията се преобразува в природо-математическа с разширено изучаване на английски и немски език през 1992г. През същата година във всички профили се въвежда обучение по информатика.

Директор Христо Иванов (1996-1998).
От 1998г. година е директор д-р Татяна Ядкова.

През 1998г. в гимназията е създадена и се ползва с голям авторитет и доверие една от първите в региона структури на ученическото самоуправление – Ученически парламент. Парламентът се състои от 90 представители и се ръководи от Управителен съвет, в който членуват 5 ученици от 8 до 12 клас и Съвет на говорителите, състоящ се от 30 ученици. Ученическият парламент представлява и защитава правата и интересите на учениците от ПМГ пред Педагогическия съвет, РИО, МОН и работи за повишаване културното и образователно равнище на учениците.

По инициатива на парламента и с подкрепата на ръководството ежегодно се провежда Ден на ученическото самоуправление-управлението на училището се поема от учениците.

Всяка година по Коледа се организира традиционно шоу, с много настроение и смях учениците изпращат старата и посрещат новата година.

В края на месец май в чест на абитуриентите се провежда шоу ”Антинагради”- запазена марка на училището.

В гимназията се обучават около 900 ученици в 32 паралелки.

Учителският колектив се състои от 65 учители с високи професионални качества, трима притежават първа и 13 втора квалификационна степен.

В ПМГ”Акад. С. П. Корольов” се приемат ученици от цялата страна. Срокът на обучение е 5 години и протича на 3 етапа:

Първи етап- 8 клас (изучаване на английски или немски език и въвеждане на профилирани дисциплини);

Втори етап- 9-11 клас (фундаментална подготовка с изучаване на общообразователни дисциплини и засилване на профилиращото обучение);

Трети етап- 12 клас (задълбочаване на профилиращото обучение)

Завършващите ученици получават диплома за завършено средно образование и удостоверение за компютърна грамотност с изучаваните теми и хорариум часове по информатика и информационни технологии.

Училището разполага с 8 компютърни кабинети, модерен физкултурен салон и библиотека с над 5000 тома. Гимназията предлага и общежитие, което се намира в близост до нея.Кой е Сергей П. Корольов ?

"Развитието и образованието нито на един човек не могат да бъдат дадени по начало или придадени отвън. Всеки, който желае да се приобщи към тях, трябва да постигне това чрез собствена дейност, със собствени сили и собствено напрежение. " А.Дистервег

акад. Сергей П. Корольов

Човешката история има дълга, закономерна и необикновена история. Всеки неин подвиг се издига на ново стъпало в развитието и усъвършенстването на прогреса и съзиданието.

12 април 1961 година е един необикновен ден за човечеството, завинаги влязъл в световната история с великия подвиг - Човек в Космоса.

Отбелязвайки това епохално събитие, помнейки името на първият космонавт Юрий Гагарин, човечеството с уважение и признателност ще го свързва и с делото на създателя на първата ракетно - космическа система академик Сергей Павлович Корольов.

Сергей Павлович Корольов е роден на на 12.01.1906 година в град Житомир. През 1921 г. близо до къщата на семейството в Одеса се разполага хидроавиационен отряд. Сергей гледал с интерес как излитат от водата хидропланите, вдигайки облаци от пръски и как - те големи и тромави наглед, набират височина и политат надалеч. . . Скоро той се сприятелил с летците от хидроавиобазата, които понякога го вземали в полет. След такива полети, връщайки се у дома, Сергей често казвал: "Ще строя самолети и ще летя с тях." Малко по малко започва да се приобщава към живота на авиаторите, които започнали да му възлагат някои по-малки работи, а с това Корольов започва да осъществява мечтата си упорито и целенасочено. През юни 1923 година се записва в кръжока по планеризъм и през същата година постъпва в Първо Одеско строително училище. Лидия Александрова негова съученичка си спомня: "Серьожа Корольов. . . В паметта ми веднага изниква енергичният юноша с кафявите очи, строителното училище, двадесетте години. . .Трудно време беше... А ние тогава бяхме на 16 - 18 години и светът беше прекрасен; виждахме пред себе си голямото бъдеще! И ни най-малко не се огорчавахме, че бяхме лошо облечени и обути. Защото най-главното за повечето от нас беше това, че ние учим, и учехме неуморно, жадно, със страст и желание да свършим всяка своя работа колкото се може по-добре, по-пълно, по-красиво . . ."

След завършване на училището Сергей продължава работата си в кръжока по планеризъм. Иниацитивен, енергичен и с голям авторитет през 1923/1924 година, той вече е ръководител на кръжок и лектор. През 1924 година се записва в Киевския политехнически институт и наред с напрегнатото учене продължава да създава планери. През 1926nгодин се премества в Москва. Запознава с идеите на Циолковски за реактивното движение и космонавтиката. Амбициозният Сергей се заема с изучаване трудовете на Константин Циолковски, като по същото време учи в летателната школа, работи в самолетния завод и строи планери. Увличащата се от всичко ново натура на Корольов се вълнува и от най-отвлече- ната идея, пречупва я през призмата на здравия разум, намира практическите подстъпи към нея и нейното техническо въплъщение. Реализиране на мечтата си за полет в космоса той вижда в монтирането на планер с течно - реактивен двигате. На 17 август 1933 година мечтата му се сбъдва първата ракета с течно гориво излита във в-ъздуха. През годините на войната Корольов става конструктор в бригадата на Туполев и работи върхуракетните двигатели за самолети. Занимава се с изпробването на течно - реактивни двигатели за увеличаване на скоростта на бойните машини в решаващите моменти на въздушния бой. От 1953 година всичките му усилия са насочени към създаване на свръхмощна ракета, способна да изминава междуконтинентални разстояния.

През август 1957 година по цялото земно кълбо се разнася съобщението за създаването на междуконтинентална балистична ракета. Само след два месеца светът отново е изумен - в околоземна орбита е изведен първият изкуствен спътник. Тогава Корольов споделя: "С извеждането му се започва щурмуването на Космоса." С името му се свързва цяла епоха от забележителни постижения. Неговият творче-ски гении създаде ракета носител "Восток". Мечтата за излизане на човек в космическото пространство завладява Корольов, когато той конструира ракети и единственото, за което съжалява, е фактът, че възрастта и здравето му не позволяват сам да лети в космоса. Енергията на Сергей Павлович е необикновена, смелостта и решителността му нямат граници, в работата си проявява непрекъснато своята инженерна интуиция и научна прозорливост.