Успех

 
ПРОЕКТ УСПЕХ
В ПМГ "Акад.С.П.Корольов" - гр. Благоевград през учебната 2011/2012г. бяха сформирани 7 групи за ИИД по ПРОЕКТ УСПЕХ
1.  ОБЛАСТТА НА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ НАУКИ
- Клуб"АРХИМЕД" с ръководител Емилия Тренчева, преподавател по         математика. В клуба участват 15 ученици
2. В ОБЛАСТТА- ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
- Клуб"КОМПЮТЪРЕН ХУДОЖНИК" с две секции, ръководени от
Константина Бучинска/преподавател по ИТ/-10ученици и
Пепи Стоянова/преподавател по ИТ/ -10ученици
3. В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ
- Клуб"ДА УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО" с две секции, ръководени от:
Руен Калибацев /преподавател по ФВС/ - 15 ученици и
Антон Ишев /преподавател по ФВС/ - 15 ученици
4. В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
- Здравна академия"СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ" с ръководител:
 Александра Шекерлийска/преподавател по химия/-15 ученици
5. В ОБЛАСТТА НА МАТЕМАТИЧЕСКАТА ГРАМОТНОСТ И БАЗОВИТЕ ПОЗНАНИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУКИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ
- КЛУБ"МАТЕМАТИЧЕСКА ЛИНГВИСТИКА" с ръководител:
 Николай Каращранов /преподавател по математика/, 9 ученици