Награди и проекти

 

Успехи

През тези 33 години средният успех на ПМГ никога не е бил по нисък от отличен 5.70. Това е свидетелство за упорития и неуморен труд на учениците, за високата взискателност и професионализъм на учителите, за целенасочената съвместна работа в дух на толерантност и разбирателство, за творческата атмосфера в процеса на обучение. В далечната 1973 година учителският колектив наброяваше 11 преподаватели . Сега всяка година работят над 60 учители през целия период на съществуване на гимназията са преподавали 185 колеги, някои от тях все още преподават в училището. Значителна част от тях са получили образованието си в ЮЗУ “Неофит Рилски” като учители по български език и литература, английски език, немски език, математика, информатика, ИТ, физика и др. По настоящем от 64 преподаватели 23-ма са получили своето образование в ЮЗУ. За учителя в ПМГ училището е съдба, призвание, граждански дълг. Така че този висок успех е напълно реален. Ето доказателствата за това - от завършилите през годините ученици 98 % продължават обучението си във ВУЗ-ове у нас и в чужбина. Те се насочват към различни специалности . Съобразно спецификата на нашето учебно заведение с доминиращо изучаване на науки от природо-математическия цикъл завършващите се реализират по специалности, свързани с приложение на математическите и природните науки. Те стават инженери, лекари, икономисти, архитекти, научни работници, биолози, химици, физици, преподаватели по математика, информатика. Тъй като в ПМГ качеството на преподаване и обучение по всички дисциплини е на високо ниво, голяма част от зрелостниците се насочват и към специалности като: право, публична администрация, филологии и др. И тук ролята на Югозападния университет в Благоевград за тяхното развитие е решаваща. Това означава една взаимообвързаност между училището и университета за изграждането на обществено полезни личности, доказващи себе си във всички сфери на живота. Фактите до този момент са следните: 950 инженери, 850 икономисти, 130 архитекти, 150 лекари, 400 преподаватели в средни и висши училища, 64 офицери и над 200 с други граждански специалности.

Показател за истинността на средния успех- отличен 5.70- са и участията на учениците в национални състезания, олимпиади, конференции, дискусии, конкурси и завоюваните призови места в тях през изминалите години.

По пътя към високи постижения те са водени от своите преподаватели. Завоюваните първенства са дело и на научните ръководители – учителите. Трудно е да се изброят имената на нашите ученици, представили се достойно в различните състезания и олимпиади. Ще посочим имената на тези, които са участвали и са се класирали в международни и световни олимпиади:

-1989 г. Славка Пешова- II място в международната олимпиада по химия във Вилнюс, Литва;

-1991г. Явор Николов- световна олимпиада по химия в Полша- бронзов медал;

-1991г. Йордан Динов - участник в световната олимпиада по химия в Полша- бронзов медал;

-1991г. Александър Георгиев- участник от Националния отбор в световната олимпиада по химия в Полша;

-1993г. Рилко Динов - XI място в световната олимпиада по химия в Италия;

-1995г. Емилия Белемезова- участва в световната олимпиада по химия в Москва;

-1995г. Фидана Бачева - участие в световната олимпиада по философия в Турция;

-1996г. Емилия Белемезова - IV място и специална награда за най- добър експериментатор в националния отбор, участва в световната олимпиада по химия в Китай;

-1997г. Костадин Касапов - IV място в националната олимпиада по химия, участва в световната олимпиада в Монреал в Канада;

-1998г. Анна Христова- участва в световната олимпиада по руски език в Москва;

- 1998г. Илиян Петров- класиран за национална олимпиада по български език и литература

-2001г. Филип Шушков /в 10 клас/- II място на националната олимпиада по химия, участва в световната олимпиада в Бомбай, Индия;

-2002г. Филип Шушков – I място в националната олимпиада по химия, бронзов медалист от световна олимпиада по химия в Холандия;

-2002г. Иван Ханджийски-лауреат на националната олимпиада по биология, участник в световната олимпиада по биология в Латвия;

-2003г. Веско Гаврилов- класиран за международната олимпиада по химия в Гърция.
 1. Георги Георгиев- XII а клас, класиран за националната олимпиада по български език и литература;
 2. Веско Гаврилов- XI е клас, лауреат на националната олимпиада по химия и класиран за международната олимпиада в Гърция;
 3. Антоанета Маркова- XII б клас, II място в националното състезание по химия и IV място в експерименталния кръг на националната олимпиада по химия;
 4. Георги Христов- XII място на националното състезание по химия;
 5. Силвия Горанова, Георги Илчов, Веско Гаврилов – лауреати на националната олимпиада по биология.
 6. 2004г. Вера Налджиева - XII клас- отлично представяне на националните олимпиади по биология и химия;
 7. Ангелина Атанасова и Зорка Бобчева много добре представили се на националната олимпиада по биология;
 8. Ралица Маркова – III място на национално състезание по математическа лингвистика;
 9. Миладин Достумски – III място на националното състезание по физика;
 10. Ивана Сучева, Ива Пенкова, Георги Вагалински – III място на националната олимпиада по руски език;
 11. Милена Георгиева и Мария Христова – отлично представяне на олимпиадата по екология – Национален парк Рила;
 12. Ивайло Данаилов – I място на държавно първенство по спортно ориентиране и участие в европейско първенство в Полша;
Отлично бе представянето на Четвъртата ученическа конференция по математика в град Пловдив през 2004 г. Отборът от 15 ученици от 9 клас бе награден за своя проект. Тяхното участие продължава да доказва, че нашите възпитаници се реализират успешно на математическото поприще и достойно защитават авторитета на гимназията. През 2004 г. Веско Гаврилов (12 клас) и Цветан Беровски (11 клас) бяха класирани за участие на международни олимпиади по химия и биология. На свой ред Ралица Маркова от 11 клас завоюва първо място на международната олимпиада по математическа лингвистика в Москва.

Много добро бе представянето и на учениците в националните състезания по физика в гр. Плевен, гр. Русе, а в гр. Велико Търново учениците Георги Попов, Мартин Тодоров и Стефан Манов от 11 клас завоюваха две първи и едно трето място.

През 2004-2005г. на конкурса i-class, организиран от МОН под патронажа на президента на РБългария, Стоян Даскалов от X клас спечели първа награда.

През 2005-2006г. учебна година в състезанията по математика и математическа лингвистика в Плевен и Русе отлично се представиха следните ученици:

1 Йордан Механджийски - 9б клас I място на математическа лингвистика

2 Стамен Филчев – 12в клас IV място на математическа лингвистика

3 Мартин Томов - 12в клас V място на математика

4 Емилия Самарджиева – 12а клас VIIмясто на математика

5 Мария Милушева – 6 клас VIII място на математика

6 Елица Дерменджийска – 10 клас IX място на математика

Успехите на учениците от ПМГ “Акад. С.П.Корольов” се дължат на преподавателите по математика- Б. Георгиев, Н. Кавалджиева, В.Иванова, К.Калинов, Я.Алексиева, К.Кирилова, Д.Жекова, Ц.Терзийска, Е.Тренчева,Т.Мелниклийска; на учителите по биология и химия - П.Апостолов, И.Каракичева, Г.Шопова, В.Ангелова, В.Евтимова;по физика – С.Михалков, И.Андонова и др.; на учителите по български език и литература В.Цонева, Кр. Попов,Р. Ирибозова;по физическо възпитание и спорт- Р. Калибацев, А.Ишев,Й.Цветанов, на бившите преподаватели Г.Кръстев, Бл.Ангелов и др., на учителите по информатика К. Христова, Кр. Стоянов, Сп. Ангелова и др. Изключителни са заслугите на директора на ПМГ д-р Татяна Ядкова за развитието на учебното заведение.

Голяма част от преподавателите са базови учители към различните факултети на ЮЗУ “Н. Рилски”- Благоевград.


Проекти


Католически служби за помощ - Европа
Подкрепа на гражданското участие в България


С напредването на реформите в България и присъединяването към структурите на НАТО и Европейския съюз, българското общество изживява интензивен период на съществени икономически, социални и правни промени, които пряко засягат начина на живот на българските граждани. В същото време възможностите за изразяване на мненията и идеите на българските граждани за това как те виждат това развитие са изключително ограничени. Подобряването на гражданско участие в процесите на промяна ще допринесе за даването на гласност на техните интереси. В този смисъл КСП България вижда своята мисия в насърчаване активното участие на всички граждани в изграждането на култура на мир, толерантност и равни възможности.

По настоящем програмите, които КСП/ България реализира с благородната подкрепата на обществени и частни донори, са следните:


Гражданско участие в образованието


В традицията на силен държавен контрол в българското образование, програма “Гражданско Участие в Образованието” се явява първата стъпка за отговаряне на нуждата от жизнеспособни местни институции, които да осъществяват участие на общността в образованието. За последните 4 години, КСП работи с 49 училища от цяла България за изграждането на това участие.

Целите на програмата са развитието и затвърдяването на пртньорството между родители и учители, подобряване на организационните възможности на учитело-родителските съвети, подпомагане на дейността на тези съвети и подкрепа на взаимодействието между различни културни/етнически групи. Програмата създава училищни настоятелства и осигурява обучение на новите групи. Училищните настоятелства използват придобитите умения за идентифицирането на училищните нужди, подготовката на предложения за проекти, които да посрещнат тези нужди и усвояване на базово финансиране, предоставено от КСП.

В допълнение на тази дейност на КСП и в отговор на интереса на участниците в програмата през 2001г бе създадена група доброволци-треньори. Групата се състои от 16 души, които са членове на училищни настоятелства, имали възможността да упражняват уменията си чрез подпомагането на училищните настоятелства и на тренинг сесиите. През март 2003 групата бе регистрирана като местна организация наречена Асоциация за Родителска активност с основна цел продължаване на работата за активизиране на съществуващи училищни “Училищни настоятелства”, извън създадените от програмата.


Регионална междуучилищна инициатива


Този проект на КСП Европа има за цел да доведе до увеличаване на ползването на модерни компютърни и Интернет технологии и да спомогне за преодоляване на различията между учениците и учителите на Балканите и САЩ.

Тригодишният проект, финансиран от Американския Департамент за образование и културни дейности се осъществява от CRS и включва партньори от Албания, Босна и Херцеговина, Хърватска, Косово, Македония, Румъния, Сърбия и Черна Гора. В рамките на проекта ученици от десет училища в България разработват и осъществяват различни проекти насочени към изграждане на толерантност и задълбочаване разбирането за миналото и бъдещето на Югоизточна Европа. Чрез информационните технологии учениците и учителите ще контактуват помежду си и ще обменят идеи по различни теми, които ги вълнуват със свои връстници от региона и САЩ.


Каритас България – Активизиране участието на доброволци


Каритас България e предпочитан партньор на КСП в България. В резултат на оценка на организационните нужди, проведена през 2002 г. КСП и Каритас решиха да фокусират усилията си за промяната и развитието на организацията и по-специално подобряване на способността на епархийните организации (Пловдив, София и Русе) да работят с местните енорийски групи и доброволците, с които контактуват. Подобряването на системата за взаимодействие между тях ще доведе до подобряване на услугите, които Каритас България предоставя на хората в нужда. Серия от обучения и практика бяха проведени за мениджърите, енорийските координатори, представители на енорийските групи и доброволци. Този проект е в координация с друга програма, по която Каритас България работи за Стратегическо и Организационно Развитие (SODA), която е разработена и се осъществява от Каритас Европа


Правата на децата в община Карлово – координиране усилията на местни граждански обединения за даване на гласност на проблемите и предприемане на действия


В резултат на четири годишното развитие на програма “Гражданско участие в образованието” КСП и местни патньори осъзнаха, че правата на българските деца за равен достъп до образование не са спазвани. За малцинствените групи – цигани, а също така и за децата в неравностойно състояние е изключително трудно да се осигури достъп до качествено образование. Община Карлово, даваща си сметка за този проблем, се съгласи да работи заедно със КСП, училищните настоятелства и неправителствени организации (най-вече с Общинска агенция за устойчиво развитие (ОАУР) - Карлово) за разрешаване на проблеми на децата. Тези организации се обединиха в коалиционна група, която на основата на проведено в общината пручване, осъществи конструктивен диалог със структирите на местната власт по основни проблеми на детските права, свързани с достъпа до качествено образование, и привлече вниманието на обществеността към тези проблеми. Коалиционната група участва в изработването на устойчив механизъм на комуникация между гражданите и властта, позволяващ адекватно насочване на общински ресурси (публични и частни) за пазрешаване на проблемите на реализацията на детско права на местно ниво.