Ръководство

 

Ръководство и администрация на ПМГ


Директор

Име : д-р Татяна Георгиева Ядкова
Стаж : 30г (трудов)
Повече информация : Получава висше образование в Софийския технически университет ( ТУ ). Има 1-ва квалификационна степен и доктор по педагогика. Също така е и учител по информатика.
Помощник директор по учебната дейност

Име : Катя Арсенова Въчкова
Стаж : 17г (трудов)
Повече информация : Получава висшето си образование в Югозападния университет ( ЮЗУ ) във факултета по Славянски филологии. Учител по български език и литература. 5-та квалификационна степен.

Помощник директор по административно-стопанските въпроси

Име : Николай Стоянов Каращранов
Стаж : 19г (трудов)
Повече информация : Получава висше образование в Софийския университет (СУ) със специалност "Вероятност и статистика". Учител по математика.