ВАРИАНТ 2 Е ИЗТЕГЛЕН ЗА ДЪРЖАВНИЯ ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИЗБОР

(дата: 03.06.2008г.)


Днес в 7.45 часа в МОН за задължителния държавен зрелостен изпит поизбор беше изтеглен вариант 2, маркиран със син цвят в тестовата книжка.

Изпитният вариант беше изтеглен след жребий от Ярослава Прохазкова, журналист от вестник „24 часа”.

Времетоза работа, с което разполагат зрелостниците, е 4 часа. За учениците съсспециални образователни потребности продължителността на изпита е с часповече.

Тази година на държавен зрелостен изпит по избор сеявяват 76 080 зрелостници, като най-много от тях (24 349) ще държатизпит по география.


Държавен зрелостен изпит по английски език - изпитен вариант и ключ с верните отговори

Публикувани са изпитния вариант и ключ с верните отговори на изпитния вариант.

ЛинкИзпитния вариант част I (pdf file, 52 KB)
ЛинкИзпитния вариант част II (pdf file, 56 KB)
ЛинкКлюч с верните отговори на изпитния вариант (pdf file, 150 KB)


Държавен зрелостен изпит по биология - изпитен вариант и ключ с верните отговори

Публикувани са изпитния вариант и ключ с верните отговори на изпитния вариант.

ЛинкИзпитния вариант (pdf file, 305 KB)
ЛинкКлюч с верните отговори на изпитния вариант част I (pdf file, 58 KB)
ЛинкКлюч с верните отговори на изпитния вариант част II (pdf file, 47 KB)


Държавен зрелостен изпит по география - изпитен вариант и ключ с верните отговори

Публикувани са изпитния вариант и ключ с верните отговори на изпитния вариант.

ЛинкИзпитния вариант (pdf file, 316 KB)
ЛинкКлюч с верните отговори на изпитния вариант (pdf file, 158 KB)


Държавен зрелостен изпит по химия - изпитен вариант и ключ с верните отговори

Публикувани са изпитния вариант и ключ с верните отговори на изпитния вариант.

ЛинкИзпитния вариант (pdf file, 295 KB)
ЛинкКлюч с верните отговори на изпитния вариант част I (pdf file, 216 KB)
ЛинкКлюч с верните отговори на изпитния вариант част II (pdf file, 96 KB)


Държавен зрелостен изпит по испански език - изпитен вариант и ключ с верните отговори

Публикувани са изпитния вариант и ключ с верните отговори на изпитния вариант.

ЛинкИзпитния вариант част I (pdf file, 56 KB)
ЛинкИзпитния вариант част II (pdf file, 56 KB)
ЛинкКлюч с верните отговори на изпитния вариант (pdf file, 161 KB)


Държавен зрелостен изпит по история - изпитен вариант и ключ с верните отговори

Публикувани са изпитния вариант и ключ с верните отговори на изпитния вариант.

ЛинкИзпитния вариант (pdf file, 965 KB)
ЛинкКлюч с верните отговори на изпитния вариант (pdf file, 130 KB)


Държавен зрелостен изпит по италиански език - изпитен вариант и ключ с верните отговори

Публикувани са изпитния вариант и ключ с верните отговори на изпитния вариант.

ЛинкИзпитния вариант част I (pdf file, 46 KB)
ЛинкИзпитния вариант част II (pdf file, 57 KB)
ЛинкКлюч с верните отговори на изпитния вариант (pdf file, 162 KB)


Държавен зрелостен изпит по математика - изпитен вариант и ключ с верните отговори

Публикувани са изпитния вариант и ключ с верните отговори на изпитния вариант.

ЛинкИзпитния вариант (pdf file, 93 KB)
ЛинкКлюч с верните отговори на изпитния вариант (pdf file, 115 KB)


Държавен зрелостен изпит по руски език - изпитен вариант и ключ с верните отговори

Публикувани са изпитния вариант и ключ с верните отговори на изпитния вариант.

ЛинкИзпитния вариант част I (pdf file, 172 KB)
ЛинкИзпитния вариант част II (pdf file, 108 KB)
ЛинкКлюч с верните отговори на изпитния вариант (pdf file, 107 KB)


Държавен зрелостен изпит по немски език - изпитен вариант и ключ с верните отговори

Публикувани са изпитния вариант и ключ с верните отговори на изпитния вариант.

ЛинкИзпитния вариант част I (pdf file, 105 KB)
ЛинкИзпитния вариант част II (pdf file, 56 KB)
ЛинкКлюч с верните отговори на изпитния вариант (pdf file, 125 KB)


Държавен зрелостен изпит по физика - изпитен вариант и ключ с верните отговори

Публикувани са изпитния вариант и ключ с верните отговори на изпитния вариант.

ЛинкИзпитния вариант (pdf file, 265 KB)
ЛинкКлюч с верните отговори на изпитния вариант (pdf file, 230 KB)


Държавен зрелостен изпит по философия - изпитен вариант и ключ с верните отговори

Публикувани са изпитния вариант и ключ с верните отговори на изпитния вариант.

ЛинкИзпитния вариант (pdf file, 175 KB)
ЛинкКлюч с верните отговори на изпитния вариант (pdf file, 119 KB)


Държавен зрелостен изпит по френски език - изпитен вариант и ключ с верните отговори

Публикувани са изпитния вариант и ключ с верните отговори на изпитния вариант.

ЛинкИзпитния вариант част I (pdf file, 55 KB)
ЛинкИзпитния вариант част II (pdf file, 61 KB)
ЛинкКлюч с верните отговори на изпитния вариант (pdf file, 163 KB)


Източник: ЛинкМОН

Автор: Костадин Маринов (Линкm_sharky)Copyright © 2007 - 2021 ПМГ - Благоевград. Всички права са запазени.
Developed by Kostadin Marinov.