Новини

 

Новина от 27.03.2007г.

Девето национално състезание по химия 13-15 април 2007 г.


Страница: 1

Печат MS Word документ
Уголеми шрифта Намали шрифта Нормален шрифт


Във връзка с изпълнение на заповед № РД–09–1988/21.12.2006г. на министъра на образованието и науката, Приложение № 3 – График за провеждане на националните състезания през учебната 2006/2007година, на 13, 14 и 15 април в ПМГ ”Акад. Сергей Корольов”- гр. Благоевград, ще се проведе Деветото национално състезание по химия.
www.himia.rio-blg.com
Съгласно регламента за организиране и провеждане на Националното състезание всеки отбор включва до 8 ученика и се придружава от 1 до 3 ръководители. Желателно е единият от ръководителите да бъде експертът по химия. До участие в Националното състезание се допускат ученици, които през настоящата учебна година се обучават в гимназиалния етап на средната степен на образование или в ХІІІ клас на професионалните гимназии. Предимство за участие в отбора следва да имат учениците от последния гимназиален клас.Задачите се съставят от национална комисия, определена от МОН. Включват учебно съдържание от учебните програми по химия и опазване на околната среда за VІІ – ХІІ клас. Изискват се и умения за решаване на изчислителни задачи.


Страница: 1
›› Новината е видяна: 24675 пъти


›› Мнения по новината: 95


:: виж мненията ::
:: върни се при новините ::


Подай мнение


Име :Код :    Въведете кода точно както го виждате. Ако не го виждате моля натиснете "Refresh" или се свържете с администратора. Refresh - презареди кода.