Новини

 

Новина от 19.11.2007г.

Матурите - натискът за и против расте


Страница: 1

Печат MS Word документ
Уголеми шрифта Намали шрифта Нормален шрифт


Анализаторите

Матурите трябва да се въведат, за да се повиши качеството на образованието, е изводът в представения в неделя анализ "Ефекти от въвеждане на изпити "на изхода" на средното образование" на "Индъстри уоч" за ползите от зрелостните изпити. "В България се полагат максимални усилия детето да влезе в гимназия или университет, но незнайно защо се приема, че не трябва да се полагат такива усилия при завършването им", каза Лъчезар Богданов. По думите му след време матурата може да се обвърже с финансирането на системата, а оценките ще тежат в страната и чужбина. Анализаторите смятат, че именно резултатите "на изхода", ще засилят и конкуренцията между училищата и те ще привличат деца на базата на качеството, което предлагат. Изпитът ще помогне и на директорите при децентрализацията на системата. На базата на матурата те биха могли да вземат решения за подбора на персонала и за избора на учебните планове и учебниците.

Според "Индъстри уоч" въвеждането на матурите:

- ще позволи сравнение между отделните училища - ще се идентифицират проблемните, към които министерството да насочи усилията си, а родителите ще могат да правят реално информиран избор. Въвеждането на зрелостни изпити ще даде смисъл на диференцираното финансиране в образованието. Според резултатите от тях ще могат да се разработят справедливи критерии, така че по-успешните училища да бъдат и финансово възнаградени. Международният опит е показал, че резултатите при въведено външно оценяване са в пъти по-високи от системите, където няма контрол на изхода.

- ще подобри значително прозрачността - когато се вижда резултатът от труда им, хората са стимулирани да работят по- добре.

Този подход е справедлив и за оценката на учителския труд и създава реален модел да диференцирано заплащане.

Какво предвижда законът за 2008 г.


Матурите се оценяват от национални комисии по всеки предмет. Всяка писмена работа преминава през двама проверители. Крайната оценка е средноаритметична с точност до 0.01. Председателите и зам.-председателите на комисиите не могат да бъдат оценители. Квесторите на изпитите не могат да са учители на завършващи в съответното училище деца или даващи частни уроци.

Задължителните матури са две - по български език и литература и предмет по избор. Изпитът по литература е тест с 40 въпроса, за който се получават максимум 70 точки и писане на аргументиран текст, по изучавано произведение или откъс от него (30 точки). Ако ученикът бъде скъсан, може да се явява отново, докато вземе изпита. Подробна информация има в сайта на МОН Линкwww.mon.bg.

Позицията на учениците


Абитуриентите и родителите са категорично несъгласни с тази система на оценяване. Според тях критериите са неясни и за тях се знае твърде малко. Като аргумент изтъкват и факта, че заради различните профилирани училища завършват с различен хорариум по изпитните предмети и това ги поставя в неравностойно положение. От просветното ведомство посочиха, че тази разлика е взета под внимание и матурата ще се провежда върху минималния хорариум.

Министерството на образованието отново е заплашено със съд, ако не отмени матурите. Подобен казус беше решен от ВАС през 2003 г., когато зрелостните изпити бяха отменени по жалба на родител. Причината е, че те бяха регламентирани в два закона през 1999 г., но това на практика беше една година след като учениците са влезли в гимназията. Спечели аргументът, че децата не могат да започнат обучението си при едни условия, а да го завършат при други. Днешните матури са въведени в Закона за народната просвета още през май 2004 г. Тогава абитуриентите са били в VIII клас.

И на министъра

За разлика от своите предшественици, които не успяха да прокарат матурите, Даниел Вълчев заяви, че решението е категорично и връщане назад няма. По думите му националната система за външно оценяване има нужда от няколко години, за да спечели доверието на обществото. Според него повечето висши училища ще приемат матурата веднага като вход за по-непопулярните специалности, защото броят на кандидат-студентите и без това намалява с всяка година.

В близките дни се очаква учениците и министърът да седнат на масата на преговорите, за да обсъдят отново проблема.


Автор: Костадин Маринов (Линкm_sharky)


Страница: 1
›› Новината е видяна: 13523 пъти


›› Мнения по новината: 10


:: виж мненията ::
:: върни се при новините ::


Подай мнение


Име :Код :    Въведете кода точно както го виждате. Ако не го виждате моля натиснете "Refresh" или се свържете с администратора. Refresh - презареди кода.