Новини

 

Новина от 29.01.2008г.

Състезание за най-добър тест за държавния зрелостен изпит по български език и литература


Страница: 1

Печат MS Word документ
Уголеми шрифта Намали шрифта Нормален шрифт


Министерството на образованието и науката обявява състезание за най-добър тест за държавния зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ).
В състезанието може да участват действащи и пенсионирани учители по български език и литература.
Състезанието се провежда всеки месец от 15 декември 2007 г. до 15 март 2008 г.
Тестовете се изпращат до 15-то число всеки месец.
Краен срок за подаване на тестовете за третия месец е 15 март.

НАЙ-ДОБРИТЕ ТЕСТОВЕ ЩЕ БЪДАТ НАГРАДЕНИ С ЛАПТОП!

Наградените участници се обявяват до края на всеки месец на уебсайта на МОН.

Изисквания за съдържанието на теста:

* трябва да съдържа 41 задачи по български език и литература;
* трябва да е в съответствие с учебното съдържание и с оценяваните компетентности, посочени в учебно-изпитната програма за държавния зрелостен изпит;
* трябва да следва модела на тест от примерния изпитен вариант и от пробния държавен зрелостен изпит (учебно-изпитната програма, примерен тест и тест от пробния държавен зрелостен изпит са публикувани в уебсайта на МОН);
* тестовите задачи трябва да са ясно и еднозначно формулирани, да имат само един верен отговор и да не не съдържат фактологични грешки.

Участниците трябва да посочат дали задачата е създадена от тях или е заимствана. Ако е заимствана, следва да посочат източника.

Изисквания за оформлението и техническите характеристики на тестовите задачи:


* За задачите с четири възможности за отговор:
- буквите за отговорите трябва да са изписани с главни букви съответно А), Б), В) и Г);
- верният отговор трябва да бъде отбелязан със знак „+” пред съответната буква.

Пример:
1. Кое от изреченията е сложно по състав?
+А) Всички отидоха да гледат световното първенство.
Б) Все още продължавам да мисля върху тази трудна задача.
В) Късните следобеди започнаха да стават доста хладни.
Г) Заедно се заловихме да търсим стари пощенски марки.

* За задачите с кратък свободен отговор – верният отговор да бъде посочен непосредствено след задачата.

Пример:
18. Колко запетаи са пропуснати в изречението?
Някои мислят че единственото нещо което им е нужно за да водят дискусия е устата.
Отговор: четири

* В условията на задачите, които съдържат частицата за отрицание „не” – отрицателната дума трябва да е изписана с главни букви.

Пример:
11. В кой ред думите НЕ са синоними?
А) старание, усърдие
Б) широта, размах
В) замисъл, смисъл
Г) защита, закрила

* Задачите трябва да бъдат оформени с шрифт Times New Roman или Arial, а файловете записани във формат .doc или .rtf.

Тестовете ще бъдат оценявани от комисия според посочените изисквания за съдържанието и оформлението.

С изпращането на тестовете участниците в състезанието се съгласяват тестовите задачи да бъдат използвани от МОН за целите на държавния зрелостен изпит.

Тестовете, придружени с информация за участника (адрес, телефон, е-mail, трите имена, училище), може да изпращате на имейл Мейлtestove@mon.bg както и на електронен носител (дискета или CD)
на адрес:

Дирекция „Политика в общото образование”
МОН
бул. „Дондуков” 2А
София 1000

За допълнителна информация тел. 02/ 92 17 575, Красимира Александрова.


Автор: Костадин Маринов (Линкm_sharky)


Страница: 1
›› Новината е видяна: 17009 пъти


›› Мнения по новината: 30


:: виж мненията ::
:: върни се при новините ::


Подай мнение


Име :Код :    Въведете кода точно както го виждате. Ако не го виждате моля натиснете "Refresh" или се свържете с администратора. Refresh - презареди кода.