Новини

 

Новина от 11.06.2008г.

28 266 УЧЕНИЦИ КАНДИДАТСТВАТ ЗА ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС


Страница: 1

Печат MS Word документ
Уголеми шрифта Намали шрифта Нормален шрифт


В последните три години Министерството на образованието и наукатапровежда последователна политика, насочена към увеличаване навъзможностите на учениците за избор на училище и вид обучение. Тованамира пряк израз в увеличаването на план-приема за кандидатстване следVІІ клас в профилираните гимназии, в профилираните паралелки заобучение с интензивно изучаване на чужд език в среднитеобщообразователни училища, в професионалните гимназии и паралелки запридобиване на професионална квалификация в средните общообразователниучилища и в профилираните гимназии. Тази тенденция е свързана снарастващия интерес от страна на учениците към тези паралелки исъответно с желанията на училищата да предложат по-разнообразнивъзможности за обучение.

Ето защо, независимо от намаляването наброя на учениците, завършващи VІІ клас по демографски причини, впоследните три години броят на планираните места в профилираните ипрофесионални гимназии с интензивно изучаване на чужд език сеувеличава, както следва:

  • 2006 г. 76 071 ученици завършват VІІ клас, планираните места са 26 000 в 1000 паралелки (712 профилирани и 288 професионални);
  • 2007 г. 72 224 ученици завършват VІІ клас, планираните места са 27 560 в 1060 паралелки (755 профилирани и 305 професионални);
  • 2008 г. 67 830 ученици завършват VІІ клас, планираните места са 33 587 в 1198 паралелки (823 профилирани и 375 професионални);
Внастоящата кампания за кандидатстване след VІІ клас заявление задопускане до приемни изпити са подали 28 266 ученици, което е 42 % отзавършващите седмокласници, спрямо 40 % за 2007 г. и 35 % за 2006 г.Данните сочат ръст на кандидатите за прием в паралелките с интензивноизучаване на чужд език в профилираните и професионални гимназии, кактои в средните общообразователни училища. Все по-голям брой ученици гиизбират като вид училище и вид подготовка.

Припомняме, че датите за изпитите след 7 клас са 20 юни – български език и литература и 26 юни – математика.


Източник: ЛинкМОН

Автор: Костадин Маринов (Линкm_sharky)


Страница: 1
›› Новината е видяна: 12211 пъти


›› Мнения по новината: 33


:: виж мненията ::
:: върни се при новините ::


Подай мнение


Име :Код :    Въведете кода точно както го виждате. Ако не го виждате моля натиснете "Refresh" или се свържете с администратора. Refresh - презареди кода.