Новини

 

Новина от 11.06.2008г.

МОН ощетява учениците с допуснати неточности в матурата по български език


Страница: 1

Печат MS Word документ
Уголеми шрифта Намали шрифта Нормален шрифт


Диана Ковачева, преподавателка по български език и литература от Професионалната гимназия по екология и биотехнологии в София, сигнализира пред ЛинкActualno.com за поредна грешка, допусната от МОН в матурата по български език и литература.

Така неточностите в изпитният тест, ощетяващи зрелостницити, стават две, а препователката е обезпокоена от мълчаниетона отговорните инстиуции, с което те реагират на подадения от нея сигнал.

Публикуваме писмото й, изпратено до редакцията, с известни съкращения:

"Най-значимият резултат от матурите е възможността да се оцени нивото на българското средно образование и на всички, които са свързани с него - ученици,учители, експерти, автори на учебници, чиновници от МОН.

Във връзка с това поставям отново въпроса за грешките в теста по български език и литература.

Ще припомня, че такива грешки открих в задача № 8, която има два верни отговора - А и Б, и в задача № 36 - В, която дава възможност за повече от едно правилно решение.

Цитат Цитат:
36. В свитъка за свободни отговори срещу съответната буква запишете правилните форми на думите, поставени в скоби.

А ) съществително име
Бяха раздадени грамоти на 19 изявени (педагог ) и на 5 училищни (колектив ).
Б ) местоимение
Не знам (кой ) ще препоръчат за водещ на тържеството и дали изобщо ще се обърнат към (някой ), (който ) познавам.
В ) членувана форма
Понякога (живот ) на (отделен ) човек променя (живот ) на всички.
Г ) форма за учтивост
Госпожо, не сте ме (разбрал ) правилно и затова сте така (ядосан )


Отговор В може да бъде правилен в следните варианти:

"Понякога животът на отделен човек променя живота на всички". Задачата е свърза нас членуване, което не означава непременно да се членува посоченото име,а първо да се прецени необходимо ли е поставянето на определителен член. В този случай думата "отделен" може и да не се членува, което са направили някои ученици.

"Понякога животът на отделения човек променя живота на всички". Думи, които са омоними /омографи/ в основните си форми, трябва да се напишат с ударение, но това не е направено в теста. Учениците възприемат думата със значение на самотен, сам, уединен, затова дават този отговор. Тази "грешка" беше допусната и в работи, които показват добро ниво на владеене на правилата на българския език.

Единственият правилен отговор, който виждаме в ключа с верните отговори, е: "Понякога животът на отделния човек променя живота на всички".

Според указанията за свитъка за свободните отговори може да се приеме катоверен отговор само отделния.

Двете грешки отнемат 2 точки от общия резултат, което, преизчислено по тайнствената скала на МОН за превръщане на точките в оценки, води до ощетяване на учениците.

Поставих тези въпроси пред всички експерти и длъжностни лица, с които имах контакт като оценител. До този момент няма отговор. Очаквах да бъде отхвърлено това, което твърдя, или да се вземат мерки, ако е вярно.

Тъй като няма никаква реакция до този момент, проверих кои институции се занимават с теста по български език и литература. Информацията, която открих, е:
  1. В структурата на МОН - Специализирана администрация с 15 дирекции, една от които е "Политика в общото образование", чиято дейност в 7т. се определя така: "координира и подпомага дейностите по разработване и въвеждане на тестове, както и на други форми за провеждане на вътрешно и външно оценяване в училищното обучение".
  2. Център за контрол и оценка на качеството на образованието/ЦКОКО/, един от шестте центрове към МОН. ЦКОКО е структуриран в четири отдела.
  3. РИО - София - град, отдел "Инспектиране и организационно - методическа дейност".
Някой трябва да поеме отговорност за допуснатите грешки и някой трябва да вземе решение как да се отстранят последствията. Обществеността трябва да чуе конкретни имена и конкретни мерки, за да приеме матурите като сериозна и добре обмислена държавна образователна политика, а не като ефектни и кампанийни номера, които нямат нищо общо с най-същественото, заради което е изградена цялата система от центрове, дирекции, отдели.

Най-същественото е ученикът. Друг верен отговор няма."


Източник: ЛинкАктуално.com

Автор: Костадин Маринов (Линкm_sharky)


Страница: 1
›› Новината е видяна: 4821 пъти


›› Мнения по новината: 4


:: виж мненията ::
:: върни се при новините ::


Подай мнение


Име :Код :    Въведете кода точно както го виждате. Ако не го виждате моля натиснете "Refresh" или се свържете с администратора. Refresh - презареди кода.