Online school

 

Филтър на съдържанието

Търсете в електронното училище на www.pmg-blg.com.приСправка за оценките на ученик

Въведете ЕГН-то на ученика, за да видите текущите оценки и докладите от електронното му обучение.


Последните уроци

За да имате достъп до уроците моля влезте в профила си или се регистирайте.Заглавие: CorelDraw 3-2
Автор: Спаска Ангелова (spaska angelova) - учител по ИТ

| Видян: 66
| Мнения: 0
| информатика
|
|
|

Заглавие: CorelDraw-3_1
Автор: Спаска Ангелова (spaska angelova) - учител по ИТ

| Видян: 39
| Мнения: 0
| информатика
|
|
|

Заглавие: CorelDraw 2
Автор: Спаска Ангелова (spaska angelova) - учител по ИТ

| Видян: 55
| Мнения: 0
| информатика
|
|
|

Заглавие: CorelDraw 1
Автор: Спаска Ангелова (spaska angelova) - учител по ИТ

| Видян: 73
| Мнения: 0
| информатика
|
|
|

Заглавие: Примерен тест по информатика - програмиране на С++
Автор: Емилия Николова (e_nikol) - учител по ИТ

| Видян: 106
| Мнения: 0
| информатика
|
|
|

Заглавие: HTML - 11клас - проект
Автор: Спаска Ангелова (spaska angelova) - учител по ИТ

| Видян: 251
| Мнения: 0
| информатика
|
|
|

Заглавие: HTML - 8-9-10-11-12
Автор: Спаска Ангелова (spaska angelova) - учител по ИТ

| Видян: 180
| Мнения: 0
| информатика
|
|
|

Заглавие: Мрежов хардуер
Автор: Пепи Стоянова (Pepi Stoyanova) - учител по ИТ

| Видян: 37
| Мнения: 0
| информатика
|
|
|

Заглавие: HTML7
Автор: Спаска Ангелова (spaska angelova) - учител по ИТ

| Видян: 127
| Мнения: 0
| информатика
|
|
|

Заглавие: Задачи от void функции
Автор: Донка Георгиева (d_georgieva) - учител по ИТ

| Видян: 121
| Мнения: 0
| информатика
|
|
|


Последните тестове

За да имате достъп до тестовете моля влезте в профила си или се регистирайте.Неактивен Заглавие: Алгоритми
Автор: Донка Георгиева (d_georgieva) - учител по ИТ

| Решаван: 0
| информатика
|
|

Неактивен Заглавие: Тест за ЗП - подготовка за НВО
Автор: Десислава Станоева (dangelova) - учител по ИТ

| Решаван: 28
| информатика
|
|

Неактивен Заглавие: Входен тест за 12 клас ПП
Автор: Спаска Ангелова (spaska angelova) - учител по ИТ

| Решаван: 36
| информатика
|
|

Неактивен Заглавие: Изходен тест по ИТ за 9 клас
Автор: Десислава Станоева (dangelova) - учител по ИТ

| Решаван: 73
| информатика
|
|

Неактивен Заглавие: IT - входен тест 2015 г.
Автор: Спаска Ангелова (spaska angelova) - учител по ИТ

| Решаван: 387
| информатика
|
|

Неактивен Заглавие: БД-1-10 клас
Автор: Спаска Ангелова (spaska angelova) - учител по ИТ

| Решаван: 46
| информатика
|
|

Неактивен Заглавие: CorelDraw
Автор: Спаска Ангелова (spaska angelova) - учител по ИТ

| Решаван: 30
| информатика
|
|

Неактивен Заглавие: Komputerna prezentacia
Автор: Ирина Малешевска (irka_15) - учител по ИТ

| Решаван: 6
| информатика
|
|

Неактивен Заглавие: Компютърни системи 2013/2014
Автор: Ирина Малешевска (irka_15) - учител по ИТ

| Решаван: 16
| информатика
|
|

Неактивен Заглавие: Компютърна графика - CorelDraw
Автор: Пепи Стоянова (Pepi Stoyanova) - учител по ИТ

| Решаван: 107
| информатика
|
|


Какво е online school?

Online school или в превод електронно училище е динамична система за обмен на информация между учителя и ученика в интернет пространството. Това модерно виртуално училище предлага всички нужни средства за качествено и достъпно обучение от 5 до 12 клас. Предметите, които се предлагат като подготовка са: Български език и литература, Математика, Биология, Химия, Английски език, Немски език, Руски език, Информатика и ИТ, География, История, Философски цикъл, Физика и Физическо възпитание.

 

Ученикът

При регистрацията си ученикът получава собствен ел. бележник и достъп до всички уроци и тестове в електронното училище. Те са създадени от учителите, които преподават на учениците и са съобразени изцяло с учебната програма на всеки ученик. По време на регистрацията си ученикът избира клас и паралелка (профил) на своето обучение, от където системата пригажда учебното съдържание според нуждите и изискванията му. След регистрацията си ученикът получава писмо на e-mail-а с всичките данни за профила си.

С първоначалната си регистрация ученикът има частичен достъп до системата (може да преглежда уроци, някои тестове и потребители), но за да има достъп до тестове, изискващи потвърждение на ученически профил, е нужно, ученикът да поиска потвърждение на регистрацията си от някой ученик или учител, които да гарантирант истинността на ученика в системата.

Всеки ученик има свое лично меню, което съдържа „Моят бележник”, „Моите важни уроци”, „Моите важни тестове”, „Моите преглеждани уроци” и „Моите решавани тестове”. Това позволява персонализация и категоризация на съдържанието, което улеснява достъпа на ученика до ресурсите на сайта. Чрез „Моето меню” ученикът има достъп до всички уроци и тестове от неговия клас, както и до всички уроци и тестове от всички класове, които са подредени по класове и уч. предмети и могат да бъдат сортирани по заглавие, дата и автор.

Профилът на ученика се обновява автоматично всяка година на 1 юли като класът на ученика се самоактуализира. Всеки потребител може да влезе в „Редакция на профил” и промени своите лични и потребителски данни (потребителско име, e-mail, парола, име и фамилия, ЕГН и клас и паралелка), за което ще получи писмо на e-mail-а.

Учителят

Регистрацията на всеки учител преминава с въвеждането на учебния предмет, по който е преподавател, с което му се задават права към съответните уроци и тестове. След регистрацията си учителят не може да влезе веднага в профила си, тъй като се изисква потвърждение от страна на администратор на сайта. Това е така, за да се ограничи достъпа на неупълномощени лица до административните и модераторски функции на сайта. В края на регистрация си учителят получава писмо на e-mail-а с всичките данни за профила си.

Всеки учител може да добавя и редактира уроци и тестове за всички класове по предмета, по който преподава от „Моето меню”. От личното си меню учителят може да преглежда създадените от него уроци и тестове („Моите уроци” и „Моите тестове”) или уроците и тестовете по предмета, по който преподава. От опцията „Моят дневник” учителят преглежда оценките на учениците, получени при решаването на онлайн тестовете. Учителят подобно на ученика може да преглежда уроците и тестовете по всички предмети и от всички класове чрез същите инструменти в „Моето меню”.

Подобно на учениците от „Редакция на профил” учителят може да променя личните си и потребителски данни (потребителско име, e-mail, парола, име и фамилия, ЕГН и учебен предмет), за което ще получи писмо на e-mail-а.

Уроците и тестовете

Всеки урок от електронното училище представлява статия по съответната тематика за съответния клас и предмет, съдържаща текст, основна снимка, неограничен брой допълнителни снимки (.jpg, .gif, .png), неограничен брой прикачени файловете (.doc, .xls, .ppt, .mdb, .pdf, .txt, .jpg, .gif, .png, .bmp, .mp3, .wav, .mid, .avi, .rar, .zip или .ace) и неограничен брой връзки (линкове) към други статии. Освен това всеки потребител може да коментира урока и добавя допълнителна информация за него или критика чрез коментара си. Качените снимки и файлове към всеки урок позволяват по-нагледно представяне на материала и предлагат един модерен и усъвършенстван метод за обучение, пригоден с новите ИТ технологии.
Връзките към други статии за всеки урок са достъпни от специален раздел на сайта и дават бърз достъп на ученика и учителя до необходимата информация в интернет по всеки един учебен предмет.

Тестовете са подредени и систематизирани по аналогичния начин на уроците. Всеки ученик може да решава даден тест с оценка само един единствен път като така се избягва възможността за спекулация с реалния резултат от изпита, който ще бъде вписан като текуща оценка в личния бележник. След това ученикът отново може да пререшава теста, но получената оценка няма да се вписва или замества в бележника. Самият тест независимо от броят на въпросите има максимален брой точки 100 (100%), които гарантират отлична оценка. Оценката се изчислява по формулата: K=2+(T–F*(10/100))*(4/100), където К е оценката, Т - точките за верните отговори, F - точките за грешните отговори. При даване на грешен налучкан отговор оценката на ученика се намалява в зависимост от общия брой точки (100 т.).
Всеки тест има определено време за решаване, зависещо от броя въпроси и тяхната трудност. Всеки въпрос има само един възможен отговор. Въпросите са от три различни трудности – лесен, среден и труден. В зависимост от това всеки ще дава различен брой точки.

След решаването на теста резултатите на ученика се съхраняват за неопределено дълъг период (докато не бъдат зачистени от учител или администратор) под формата на доклад, където по всяко едно време ученика или учителят може да направи справка за верните и сгрешените отговори от теста и времето, за което е бил направен.

Една от новостите е възможността за определяне на активност на теста за определен период от време, през който той да бъде активен за решаване от учениците. Тестът може да бъде активен винаги, никога или за определен период от време с точност до минута. Така се ограничава нежеланото решаване на теста и правенето му достъпен към определена група ученици за определен период от време. Тази опция е полезна, когато учителят желае да използва теста, за да оцени учениците от даден клас в точно определен час по дадения предмет в училище.

Също така с цел повишаване на сигурността и реалността от изпита е възможно да се даде възбрана на показването на резултатите от решаването на теста и докладите от решаванията за учениците и така се спре възможността за разпространяване на отговорите между учениците, ако теста го налага.

В профила на ученика е добавена опция, с която учител или администратор могат да потвърдат автентичността на създадения акаунт, като само такива ученици да имат достъп до някои тестове. Това изключва възможността ученици да правят фалшиви акаунти и да решават тестовете предварително.

Освен това учителят може да зададе опцията при решаването на теста от учениците всеки път последователността на показване въпросите и отговорите в теста да се променя на случаен принцип. Учителят може да ограничи броят на показваните въпроси и така от един голям тест да се генерират много почти уникални малки. Всичко това прави шанса за преписване почти невъзможен или изключително труден. Тези мерки за сигурност правят тази тестова система изключително подходяща за реално тестово обучение в училище.

НОВО! Вече всеки ученик и учител може да отпечата или изтегли като документ на MS Word всеки един урок от електронното училище за лично ползване. Освен това всеки учител може да отпечата или изтегли направеният от него тест на готово, съвсем бързо и лесно и без да ползва програми за текстова обработка само чрез системата на Online school. Всеки тест има изпитен вариант и отговори, които могат да послужат за създаване на реален тест на хартиен носител.

Електронният бележник

Електронният бележник съдържа оценките на учениците, получени по време на електронно обучение при решаването на тестовете. Всяка оценка от тест се вписва като текуща оценка за съответния клас и предмет на теста. Учениците от даден клас могат да решават и получават оценки от всички класове, независимо от това кой клас са в момента. Електронното обучение на ученика за сега не е свързано пряко с реалното и получените оценки няма да се отразят по никакъв начин на неговия реален успех!

Всеки ученик може да види своят среден успех за всеки клас и предмет и всички текущи оценките по решаваните тестове, сортирани по класове и предмети.

Учителят вижда всички оценки на учениците по неговия и останалите предмети и сортира оценките по клас и предмет за теста и клас и паралелка за учениците, както и за определен тест и определен ученик. Така лесно оценките могат да бъдат намерени и сортирани и да послужат в реалното обучение на учениците.

Родителят може да проверява текущите оценки на своя ученик без да се регистрира само с въвеждане на ЕГН, отговарящо на въведеното от ученика в профила му. Така той получава достъп и до докладите с резултатите от тестовете за съответния ученик. Тази опция е достъпна и за учителите, които могат търсят ученика не само по ЕГН, но и по потребителско име и e-mail.

Верните и сгрешените отговори на всеки тест и средния успех по класове и предмети се визуализира посредством удобни 3D флаш графики и диаграми, позволяващи воденето на удобна и разбираема статистика на оценките и успеха на учениците.

Системата е напълно независима от гледна точка на човешко пристрастие или грешка, тъй като оценяването на ученика е изцяло автоматизирано и подчинено на правилата за тестово оценяване. Това гарантира точни и реални резултати и едно паралелно сравняване на уменията и възможностите на ученика в реалното училище и във виртуалното училище при едно и също учебно съдържание и учители.